fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům mobilních zařízení
Řešitel: Ing. Martin Šimek, Ph.D.
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Dr. Ing. Pavel Šmrha (ZČU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 20.7.2011 - 20.7.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší bezpečné zpřístupnění citlivých univerzitních zdrojů uživatelům malých mobilních zařízení pomocí šifrovaného autentizovaného připojení pomocí SSL VPN.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=403

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional