fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní ověření zapojení identifikačních karet ZČU (JIS karet) do European Student Card
Řešitel: Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D.
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Michal Sakáč (ZČU)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 15.7.2019 - 15.7.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší ověření zapojení identifikačních karet ZČU (JIS karet) do European Student Card. Cílem projektu je zmapovat a ověřit možnosti využití identifikačních karet ZČU v rámci standardu European Student Card.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=638

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional