fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace
Řešitel: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Koudelka (VŠB-TUO), Ing. Jan Látal, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 11.7.2011 - 11.7.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt "Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických sítích nové generace" navazuje na již realizovaný projekt CESNET "Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií". Miltimediální, respektive Triple Play služby, jsou velmi diskutované a žádané služby v současných optických přístupových sítích. V rámci multimediálních služeb byly klasické datové služby doplněny o real-time multimediální hlasové (VoIP) a video (IPTV/RF) služby a právě tyto real-time služby jsou v mnoha případech prostřednictvím rozdílných protokolů na 4. vrstvě zddrojem problému při jejich poskytování. Proto se autorský tým hodlá v rámci tohoto projektu zaměřit na implementaci problematiky kvality poskytovaných multimediálních služeb nejen v současných přístupových sítích (P2P, PON), ale i v optických přístupových sítích nové generace (WDM-PON), do výuky na Katedře telekomunikační techniky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=429

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional