fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Ověření výkonu a spolehlivosti distribuovaného úložného systému Ceph v prostředí geograficky oddělených lokalit e-infrastruktury CESNET
Řešitel: RNDr. Josef Milota
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Marek (JU), Ing. Radek Černý, MBA ()
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 9.8.2018 - 31.8.2020
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Projekt si klade za cíl ověřit výkon a spolehlivost distribuovaného úložného systému Ceph při umístění jeho částí v různě vzdálených geografických lokalitách. Jednou z lokalit bude Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU), druhou lokalitou bude vzdálenější ZČU v Plzni nebo budova BC AV ČR v Č.Budějovicích. Testována bude propustnost a latence ve dvou virtualizačních prostředích (VMware a KVM).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=630

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional