fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Začlenění infrastruktury DÚ CESNET do procesu zálohování uživatelských dat
Řešitel: Bc. Karel Nykles
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Stibor (ZČU), Ing. Pavel Vondruška (ZČU), Ing. Oldřich Balák (ZČU)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 1.7.2014 - 31.1.2016
Téma: Přístup do e-infrastruktury
Anotace: Cílem projektu je návrh a realizace prototypu zálohovací služby koncových stanic v prostředí Západočeské univerzity. Tento cíl chceme dosáhnout využitím současných zkušeností s provozováním zálohovací služby pro servery i malý počet koncových stanic a propojením na datové úložiště CESNET. Základní myšlenkou je postavit novou službu lokálně, v rámci jedné instituce a pro její uživatele, ale s využitím služeb DU CESNET jako technologického motoru služby. Pokud se podaří najít a ověřit dostatečně robustní a výkonné řešení, lze ho přímočaře použít pro další instituce. Během projektu otestujeme několik zálohovacích programů a srovnáme parametry jednotlivých řešení. Klíčovou otázkou bude dostatečný výon a rozšiřitelnost celého řešení při zachování požadavků na vlastnosti zálohovací služby. Předmětem projektu bude i intenzivní spolupráce s týmem DU CESNET na řešení konkrétních technických otázek souvisejících s napojením na datové úložiště CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=505

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional