fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Mobilní souprava pro zpracování audiovizuálních dat s televizním rozlišením
Řešitel: Ing. BcA. Ivan Doležal
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Bc. Lumír Jasiok (VŠB-TUO)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 22.9.2004 - 22.9.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Návrh grantu usiluje o vybudování technického zázemí pro snímání a zpracování videa s rozlišením PAL/CCIR-601+kvalitního zvuku, pomocí kterého bude možné (a) odbavovat přímé přenosy a videokonference plus transkódovat obsah ve vysoké kvalitě, (b) testovat datové formáty/kodeky (MPEG-2, ISMA 1.0/MPEG-4, Windows Media, Real Media, Quicktime), software zejm. open source (např. VideoLAN, MPEG4IP, FFmpeg) určený pro jejich zpracování a přenos.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=130

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional