fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Asset Management-Online evidence a kompletní asset management IT infrastruktury univerzity
Řešitel: Bc. Tomáš Plesník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Rudolf Šesták (MU), Bc. Tomáš Zeman (MU), Michal Drobný (MU), Bc. Patrik Ferko (MU), Tamara Šejnová (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 30.6.2022 - 30.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Projekt se zaměřuje na komplexní podporu evidence a řízení Asset Managementu síťových, hardwarových a softwarových asetů IT infrastruktur velkých organizací (například vysokých škol a univerzit). Jeho hlavním cílem je návrh, implementace a prototypové nasazení modulárního systému, vhodně integrujícího vybrané specializované nástroje (subsystémy) pokrývající dílčí agendy správy a evidence rozsáhlé infrastruktury do jediného, vzájemně provázaného celku. Architektonický návrh a implementace systému zajistí nejen konzistenci dat mezi dosud často izolovanými agendami, ale především možnosti svého modulárního rozšiřování novými pokročilými funkcemi – například pro účely implementace funkcionality zajištěné spoluprací vícero integrovaných subsystémů, za účelem automatizace rutinních úkonů a synchronizace subsystémů, či poskytnutím funkcionality pokročilé analýzy dat o stavu, provozu a využití spravované IT infrastruktury. Tento systém bude výchozím zdrojem dat (primární evidence asetů) pro ostatní systémy v rámci univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=694

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional