fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření multioborového superportálu pro streaming chráněného videa, rozvoj jeho služeb a mobilních aplikací
Řešitel: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.,MBA
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Ing. Josef Martiňák (UK), Tomáš Nikl (UK), Lukáš Kejha (UK), DiS Ivan Pešek (UK)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 30.10.2016 - 30.10.2017
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.
Anotace: Videoserver se v jeho původním pilotním projektu "Streaming chráněného videa" ve spolupráci se sdružením CESNET a 1. LF UK stal významným e-learningovým nástrojem pro ukládání a distribuci chráněného videa. Ve druhé fázi projektu došlo k významnému rozšíření distribučního spektra možností klonování služby na samostatné portálové iinstance. Administrace záznamů zůstala společná pro všechny klonované portály. Podařilo se také rozšířit distribuční kanály z PC a notebooků na uživatele mobilních zařízeníl. Autentizace uživatelů probíhá v rámci federae EDUID.cz. Poptávka po poskytování služeb streamingu chráněných videí existuje. Zájem je o provoz video portálů na samostatných doménách. Server ve své současné podobě zajišťuje distribuci chráněného videa na vyžádání, zejména pro výukové účely, na pěti samostatných portálech. Fond tvoří 810 videí. Ta jsou ukládána v datových úložištích sdružení CESNET. Sdružení také streamuje videa uživatelům. Správa videí probíhá na centrální doméně http://videoadmin.eu. K administračnímu serveru jsou přidruženy portálové klony, které zajišťují vyhledávání a přehrávání videa pro danou zájmovou skupinu. Ukazuje se, že portály a administrace již nemohou existovat ve své současné, samostatné podobě a je třeba je pro udržitelný provoz všech portálových instancí spojit v jeden celek. Projekt řeší rozvoj, zkvalitnění a aktualizace služeb videoserveru. Očekává se sloučení administrace s video portálem jako jeden z nejvýznamnéjších pokroků. Dále rozšíření možností vyhledávání a přehrávání videí, a vytvoření mobilní aplikace s personalizovaným obsahem. Dojde také k vytvoření multioborového superportálu, který bude nabízet volně přehratelná videa ze všech videoportálů. Očekáváme tím zvýšený zájem o služby videoserveru a využití technologické stráktury CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=590

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional