fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vybudování infrastruktury PKI pro plnohodnotné nasazení protokolu IPv6 na FSv ČVUT
Řešitel: Mgr. Ludmila Kovářová
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): RNDr. Vladimír Hora, CSc. (ČVUT), Ing. Peter Ivančík (ČVUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 13.12.2010 - 31.8.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vybudování infrastruktury PKI kvůli vytvoření komplexního autentizačního a autorizačního systému klientů. Primární využití této infrastruktury má sloužit pro identifikaci a řízení přístupu jednotlivých uživatelských komponent sítě za účelem snazšího a bezpečnějšího zavedení protokolu IPv6 v síti fakulty.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=382

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional