fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Transformace on-premise MS prostředí MU a cloudového prostředí O365 MU do integrovaného hybridního cloudového prostředí M365 MU
Řešitel: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Lebeda (MU), Bc. Adam Dobiáš (MU)
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 21.1.2020 - 21.1.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je integrace on-premise Microsoft prostředí na MU s cloudovým prostředím Azure za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, zvýšení bezpečnosti a efektivnějšího využití cloudových služeb Office, resp. Microsoft 365. Vznikne tak jedno integrované prostředí podporující SSO přes jednotné přihlášení MUNI, které umožní nasazení dalších nástrojů a služeb - Microsoft Advanced Threat Analytics, Intune a další. Celé prostředí bude dále napojeno na systém PERUN, který realizuje koncepci identit na MU. Výsledné řešení s sebou kromě větší uživatelské přívětivosti i zvýšení bezpečnosti celého prostředí. Plnou integrací stávajících identit do hybridního cloudového prostředí bude moci Masarykova univerzita začít naplno využívt cloudových služeb O365, čímž se zvýší použitelnost a celková přidaná hodnota této technologie. Bez tohoto kroku by nebylo možné nasazení dalších funkcionalit, které O365 nabízí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=657

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional