fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení IP telefonie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Řešitel: Ing. Petr Vojtek
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): Jan Kratina (UTB)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 10.9.2003 - 10.3.2004
Téma: Nové aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Projekt řeší pořízení a instalaci směrovače Cisco 2651XM s portem E1 do páteřní počítačové sítě UTB ve Zlíně. Prostřednictvím tohoto směrovače bude propojena centrální pobočková telefonní ústředna UTB ve Zlíně se sítí IP telefonie provozované v rámci sítě CESNET2. Toto řešení bude využito pro přesměrování telefonních spojení mezi UTB ve Zlíně a ostatními členy sítě CESNET2 jako alternativa k veřejné telefonní síti a přispěje k významnému snížení finančních nákladů na uskutečněná telefonní spojení mezi UTB ve Zlíně a ostatními členy.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=055

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional