fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Portál statistických informací
Řešitel: Mgr. Milada Fialová
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Mgr. Milada Fialová (UK), Ing. Jana Koudelková (UK), PhDr. Hana Pessrová, CSc. (UK)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 20.5.2003 - 20.5.2004
Téma: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení.
Anotace: Cílem projektu je Portál statistických informací poskytující komplexní vstup ke zdrojům informací z oblasti statistiky, tištěných i elektronických. Portál bude mapovat a zpřístupňovat dostupné elektronické zdroje volně přístupných statistických dat s hlavním zaměřením na střední a východní Evropu. Nedílnou součástí bude nabídka časopisů, výzkumných prací, učebnic a textů uveřejněných na Internetu a komplexní přístup k mezinárodním a národním statistickým i bankovním institucím a jejich datům. Propojení Portálu s katalogem knihovny umožní uživatelům přehled o statistických zdrojích ve fondu knihovny CERGE-EI.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=025

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional