fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Přechod IPv6 sítě VUT v Brně z experimentálního do rutinního provozu
Řešitel: Ing. Ivo Hažmuk
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Podermanski (VUT)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 29.3.2010 - 29.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je přechod IPv6 sítě VUT v Brně z experimentálního do rutinního provozu. Projekt je rozdělen do několika logických celků. První část řeší napojení IPv6 sítě VUT v Brně do sítě CESNET2 prostřednictvím obou brněnských uzlů Brno1 a Brno2 při použití protokolu BGP4+. Další část řeší změny v topologii IPv6 sítě VUT v Brně, tak aby do vybraných lokalit byla dovedena spolehlivá a nativní IPv6 konektivita. Poslední část řeší plně redundantní připojení nově zbudovaného datového centra s použitím VRRP. V datovém centru budou umístěny servery klíčové pro chod univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=344

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional