fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat
Řešitel: Ing. Lukáš Burget, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Karafiát, PhD. (VUT), Ing. Igor Szoke (VUT)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 26.2.2007 - 26.2.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na prohledávání a síťový přístup k velkým archívům audiovizuálních dat. Vyhledávání v datech bude řešeno pomocí rozpoznávání řeči v několika modalitách (transkripce, detekce řečníka, identifikace jazyka, atd.). Výsledky rozpoznávání budou indexovány a bude vyvinut hledací stroj, který je zpřístupní uživatelům. Pro vizualizaci výsledků bude použit multi-modální prohlížeč PRASE.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=201

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional