fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zpřístupnění HD technologie pro multimediální produkci VŠE
Řešitel: Ing. Ivo Šmejkal
Instituce řešitele: VŠE
Spoluřešitel(é): Bc. Michal Dočekal (VŠE), Ing. Pavel Michalik (VŠE)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 24.3.2010 - 24.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření podmínek pro tvorbu, zpracování, přenos a prezentaci multimediálních dat ve vysokém rozlišení v prostředí Vysoké školy ekonomické
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=357

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional