fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zpracování událostí IT infrastruktury
Řešitel: Bc. Jakub Kalnik
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Bc. Stanislav Vaštyl (VŠB-TUO), Bc. Denisa Wernerová (VŠB-TUO), Ing. Vítězslav Grygar (VŠB-TUO)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 28.8.2019 - 28.8.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cllern projektu je vyvinout způsob automatizovaného zpracovaní systémových logů, pocházejících zejména ze serverů a sít'ových prvků IT infrastruktury spravované Centrem informačních technologií VŠB-TU Ostrava. S takto zpracovanými logy budou prováděny pokročilé operace, jako je jejich korelace, automatické vyhodnocování aj.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=645

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná-průvodní dopis (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional