fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Virtuální technicko-lékařské pracoviště pro 3D modelování lidských tkání
Řešitel: Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Španěl (VUT), Ing. Jan Pečiva (VUT), doc., MUDr. Petr Krupa, CSc. (MU), MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (MU), MUDr. Jiří Stoklas (MU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 23.1.2006 - 23.1.2007
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: 3D modelování lidských tkání na základě CT/MR dt pro potřeby klinických aplikací je světový trend označovaný jako "Tailor surgery". Pro realizaci těchto interdisciplinárních aplikací je nezbytná těsná spolupráce techniků a lékařů. Vytvoření a efektivní provozování jednotného pracoviště, které by personálně a technicky zabezpečovalo celou tuto problematiku je však velmi náročné. Cílem řešení tohoto projektu je vývoj a realizace "Virtuálního technicko-lékařského pracoviště pro 3D modelování lidských tkání". Toto "Virtuální pracoviště" by zajišťovalo integraci odborníků a speciálního technického vybavení prostřednictvím síťové interaktivní komunikace. V rámci projektu bude "Virtuální pracoviště" realizováno mezi FIT VUT v Brně a vybranými klinikami LF MU v Brně. Pro interaktivní síťovou komunikaci bude vyvinut softwarový systém, který umožní online sdílení CT/MR dat, ověřování a konzultace segmentace tkání a jejich 3D modelů. Výsledkem řešení projektu budou potřebné softwarové nástroje a praktické zkušenosti s provozem tohoto typu pracoviště.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=161

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional