fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Digital Identity Management
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Grolmus (ZČU)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 11.2.2005 - 11.2.2006
Téma: Pracovní a studijní pobyty zaměstnanců členů sdružení na předních světových pracovištích z oblasti předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Projekt se zabývá analýzou moderních trendů a technologií využívaných při řešení problematiky bezpečné identifikace a řízení přístupu k elektronickým službám a informačním zdrojům. Důraz je kladem na komplexní a bezpečnou správu elektronické identity v rozsáhlých systémech s distribuovanou administrativou a s přihlédnutím ke specifickým potřebám akademického prostředí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=087

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional