fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optický vláknový zesilovač pro vlnové délky za pásmem L
Řešitel: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 28.5.2021 - 28.5.2023
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Cílem projektu je výzkum nových typů vláknových zesilovačů pro vlnové délky ze spektrální oblasti nacházející se za tzv. L-pásmem (1565-1610 nm), které budou využívat jako zesilovací médium thuliová optická vlákna připravená metodou dopování nanočásticemi vyrobená v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR (ÚFE). Tyto zesilovače nacházejí využití v pokročilých aplikacích telekomunikačních infrastruktur pro přenosy s nízkou latencí a velkou šířkou pásma na bázi mikrostrukturních optických vláken. Výhodou je rovněž až o dva řády nižší teplotní závislost skupinového zpoždění, která činí tuto infrastruktur zvláště vhodnou pro ultrastabilní optické přenosy, např. v oblast přenosu velmi přesného času a frekvence. Charakterizace vláknového zesilovače bude probíhat ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Zesilovač bude vyvíjen tak, aby jeho výroba byla snadno přenositelná do řady optických vláknových zesilovačů CzechLight.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=672

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional