fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Infrastruktura pro podporu mobility uživatelů evropských akademických a výzkumných sítí na síti VŠCHT Praha.
Řešitel: doc. Ing. Stanislav Bohm, CSc.
Instituce řešitele: VŠCHT
Spoluřešitel(é): Ing. Václav Fanta, CSc. (VŠCHT), Ing. Dr. René Endršt (VŠCHT), Rastislav Maniak (VŠCHT)
Ročník: 2004
Doba řešení projektu: 15.7.2004 - 15.7.2005
Téma: Interakce univerzitních síti s veřejnými sítěmi.
Anotace: VŠCHT se rozhodla zapojit do programu evropské mobility a při nasazení technologie WiFi zavést registraci do sítě na základě uživatelského jména a hesla pomocí protokolů 802.1x a RADIUS i pro uživatele z jiných institucí účastnících se tohoto projektu. Tím jim, bez další administrativy, poskytne ve své síti takřka stejné možnosti připojení jako v jejich domovské instituci.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=079

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional