fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Autentizační brána pro akademické prostředí
Řešitel: Mgr. Pavel Břoušek
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Pavlína Špringerová (MU), Bc. Dominik Baránek (MU), Bc. Dominik Rada (MU), Mgr. Slávek Licehammer (MU), Šárka Portašová (MU), Mgr. Elena Kubalíková (MU)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 30.6.2021 - 30.6.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: V akademickém prostředí se typicky používají dva typy autentizace. Pro lokální přihlášení v rámci jedné instituce se uživatelé přihlašují pomocí přiděleného jména a hesla. Pro přihlášení ke službám přístupným pro více institucí se pak typicky používá federované přihlašování, kde si uživatel zvolí svoji instituci, kde se následně přihlásí a poté tato instituce potvrdí službě identitu přihlášeného uživatele. Cílem projektu je navrhnout a implementovat řešení, které zkombinuje oba zmíněné přístupy způsobem, který bude intuitivní pro uživatele. To usnadní přihlašování externích uživatelů ke službám v rámci jedné instituce a minimalizuje dopad této změny na stávající uživatele. Stávající uživatelé budou moci využívat přihlášení pomocí hesla, tak jak jsou zvyklí a externí uživatelé, díky federovanému přihlášení, nebudou nuceni k zapamatování si nového přihlašovacího jména a hesla. V e-infrastruktuře CESNET pak toto řešení umožní službám kombinovat federované přihlášení s přihlášením pomocí hesla uživatele v e-infrastruktuře. V obou případech bude uživatelské rozhraní kombinovat všechny možnosti přihlášení na jedné stránce, čímž eliminuje současné problémy kdy je uživatel obvykle přesměrováván mezi stránkami různých komponent, kvůli čemuž se jen těžce orientuje v procesu přihlášení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=676

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional