fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Automatizovaný instalátor koncových stanic Orion
Řešitel: Ing. Tomáš Stibor
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Bc. Karel Nykles (ZČU), Ing. Pavel Vondruška (ZČU)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 7.9.2012 - 7.9.2013
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je automatizovat instalace koncových zařízení se systémem Windows s použitím otevřených standardů. Důraz bude kladen na snadné a intuitivní ovládání a přenositelnost do jiných prostředí. Druhá část projektu je zaměřena na prozkoumání možností vzdáleného managementu koncových stanic a jeho využití při instalacích vzdálených či hůře dostupných strojů. Do projektu budou aktivně zapojeni i studenti, kteří tak získají neocenitelné zkušenosti s novými technologiemi a detailně poznají výpočetní prostředí ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=442

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional