fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Připojení VFU Brno do sítě IP telefonie CESNET2
Řešitel: Ing. Sylva Skalková
Instituce řešitele: VFU
Spoluřešitel(é): Ing. Vítězslav Křivánek (VFU), Ing. Karel Zatloukal (VFU)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 16.12.2003 - 16.12.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší připojení sítě pobočkových ústředen řady Hicom300 do sítě IP telefonie CESNET2 prostřednictvím hlasové brány.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=063

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplnění (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional