fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Filtrace a anonymizace SIP provozu
Řešitel: Dr. Lukáš Kencl
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Mgr. Jan Staněk (ČVUT)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 17.2.2014 - 31.12.2015
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: SessionIntiation Protocol (SIP) se stal, především díky své přímočarosti a snadné adaptovatelnosti, nejčastěji používaným signalizačním protokolem v internetové telefonii. V důsledku tohoto vývoje typický SIP provoz obsahuje vedle klasických "užitečných" zpráv i zprávy speciální, sloužící ke konkrétnímu účelu (např. NAT keepalive), které však nemusí vždy správně fungovat, či zprávy zcela nadbytečné (např. periodické žádosti o neimplementované služby). Tyto zprávy značně zkreslují vlastnosti SIP provozu z analytického i statistického hlediska a jejich odfiltrování ze zachyceného SIP provozu by umožnilo výrazné zjednodušení jeho následné analýzy (a případné identifikace problémů, optimalizace atd.). S analýzou SIP provozu úzce souvisí i problematika jeho zveřejnění. SIP provoz může obsahovat (a nezřídka i obsahuje) informace soukromé a osobní povahy a proto není možné ho jen tak poskytnout k analýze třetím stranám. Vývoj automatické a dostatečně robustní SIP anonymizace je tak důležitý a prozatím nevyřešený problém. Cílem navrhovaného projektu je vývoj snadno použitelného automatizovaného nástroje pro filtraci a anonymizaci zachyceného SIP provozu. Nástroj bude primárně testován na zachyceném třídenním provozu veřejně nasazeného SIP serveru, který máme k dispozici a bude tak možn ho odladit pro reálný provoz.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=496

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional