fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Moderní monitoring IT infrastruktury
Řešitel: Ing. Michal Švamberg
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Milan Ševčík (ZČU)
Ročník: 2018/1
Doba řešení projektu: 2.7.2018 - 2.7.2019
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Monitoring IT prostředí je důležitou částí, která nenápadně propojuje uživatele, podporu a správce. Projekt řeší vytvoření zcela nového monitorovacího prostředí s důrazem na použití moderních technologií a maximálně možnou automatizací správy. Historicky je současný stav monitoringu rozdrobený do několika samostatných technologií, v projektu se plánuje sjednotit tyto technologie do jednoho celku. Důležitou částí je také rozšířit možnosti a vylepšit interakce uživatelů s monitoringem. Projekt se také zaměřuje na lepší zpracování provozních dat, jejich uchování pro další zpracování a vizualizaci.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=626

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional