fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pokročilý systém pro detekci a sdílení informací o bezpečnostních incidentech ze sítě Masarykovy univerzity
Řešitel: Bc. Tomáš Plesník
Instituce řešitele: MU
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 15.6.2017 - 31.12.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt se zabývá detekcí a sdílením informací o bezpečnostních incidentech na základě sledování síťového provozu organizace. Jeho hlavním cílem je vytvoření komplexního systému rpo monitoring síťového provozu Masarykovy univerzity (MU) s pokročilou detekcí závažných síťových anomálií v podobě bezpečnostních incidentů a následného expresního sdílení stěžejních informací o incidentech do kolaborativních systémů Warden a SABU, vyvíjených sdružením CESNET. Hlavní přínos projektu tedy spočívá v rozšíření detekčních a sdílecích schopností Masarykovy univerzity, především pak ve zlepšení povědomí o bezpečnostní situaci v rámci sdružení CESNET a jeho partnerských organizací.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=611

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional