fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Návrh, realizace a provoz internetového portálu pro jaderné obory
Řešitel: doc.Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): doc.Ing. Tomáš Čechák, CSc. (ČVUT), Ing. Zdeněk Berka (ČVUT)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 11.3.2003 - 11.3.2006
Téma: Vývoj, návrh a správa portálů provozovaných členy sdružení.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je připravit a po materiální i personální stránce zabezpečit provoz internetového portálu zaměřeného na oblast jaderných oborů. Portál bude konkrétně zaměřen na tyto oblasti: Fyzika (ne)ionizujícího záření, jaderná fyzika, využití ionizujícího záření v průmyslu, energetice a v medicíně, ochrana před zářením, jaderná bezpečnost a další související obory. Bude sloužit jako zdroj informací pro širokou i odbornou veřejnost (formou novinek a článků od zainteresovaných přispěvatelů) a poskytovat prostor pro případnou diskusi. Kromě uvedené funkce by zde měl být přehledně oborově řazený rozcestník k souvisejícím stránkám na internetu; portál bude poskytovat základní servis pro nezisková oborová sdružení a v neposlední řadě i rozhraní pro obsluhu odborných konferencí. Koncepce portálu je maximálně otevřená pro případné zájemce o spolupráci.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=028

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional