fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Federativní autentizační a autorizační infrastruktura Shibboleth a paralelní vyhledávání a linkování v elektronických informačních zdrojích AV ČR
Řešitel: Ing. Martin Duda
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Mgr. Jaroslav Meixner (AV ČR)
Ročník: 2008/2
Doba řešení projektu: 10.2.2009 - 31.12.2010
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílovým řešením v rámci předkládaného projektu bude do provozu uvedená správa identit Knihovny AV ČR (KNAV), která by měla být zařazena do české akademické federace identit mezi jejíž zakladatele patří CESNET. Federativní správa identit dovoluje výměnu informací o uživatelích mezi různými organizacemi na základě dohody o vzájemné důvěře a umožní ověřovat identitu cizích uživatelů. Pro uživatele by toto řešení mělo zajistit vzdálený přístup do interních a externích elektronických informačních zdrojů AV ČR prostřednictvím single sign-on a zprostředkovat možnost paralelního vyhledávání a kontextového linkování.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=284

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional