fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Online streaming přednášek v prostředí vysokorychlostní sítě
Řešitel: Ing. Petr Lampa
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Bohumil Michal (VUT)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 22.9.2003 - 22.3.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je ověření technologie streamingu audio a video signálu pro přenos přednášek, konforencí a besed konaných v novém posluchárenském komplexu FIT VUT v Brně. Po ověření funkčnosti instalovaného zařízení bude následovat získávání zkušeností v reálném provozu při pravidelném streamingu přednášek v rámci vysokorychlostní sítě VUT a počítačové sítě CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=045

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional