fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Inteligentní logovací server
Řešitel: Mgr. Jan Vykopal
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Martin Drašar (MU), Mgr. Pavel Minařík (MU), RNDr. Michal Procházka, Ph.D. (MU), RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D. (MU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 27.6.2009 - 30.11.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření Inteligentního logovacího serveru, který umožní sběr a analýzu provozních údajů pocházejících z různých zdrojů. Korelace výstupů detekce anomálií na síti, logů honeypotů a dalších monitorovacích nástrojů se záznamy centrálního syslog serveru umožní včasné a přesnější rozpotnání útoků či anomálie než dokáží jednotlivé nástroje samostatně. Systém umožní prohledávání logovaných dat na výskyt vzorků nestandardního chování, což umožní aktivní ochranu jednotlivých systémů i síťové infrastruktury a včasné varování odpovědných administrátorů i dalších CSIRT týmů. Dále systém bude poskytovat rozhraní vybavené jednoduchým dotazovacím jazykem, pomocí kterého bude možné získat agregovanou informaci o konkrétním stroji nebo části infrastruktury. Prototyp systému bude nasazen v síti Masarykovy univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=291

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional