fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření bezdrátové sítě UJEP - 2008
Řešitel: Mgr. Bronislava Palíková
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Mgr. Milan Ajm (UJEP)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 9.4.2008 - 9.9.2008
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Rozvoj bezdrátové sítě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve vazbě na projekt Eduroam (www.eduroam.cz). Projekt řeší instalaci dalších bezdrátových přístupových bodů k univerzitní síti v objektech univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=272

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional