fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nasazení protokolu IPv6 pro služby koncových uživatelů na FSI VUT v Brně
Řešitel: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Roupec, Ph.D. (VUT)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 15.7.2011 - 15.1.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na nasazení IPv6 protokolu na fakultních www serverech a poštovních a souborových serverech zaměstnanců a studentů fakulty. Navrhuje se počízení nového HW, nebo%t stávající servery nejsou pro naazení protokolu IPv6 vhodné.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=414

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional