fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém referenčních znalostí medicínských obrazových databází pro zefektivnění procesu medicínské diagnostiky
Řešitel: RNDr. Michal Javorník
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Vladimír Zatloukal (MU), RNDr. Bohuslav Moučka (MU), doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (MU), Mgr. David Rohleder (MU), Ing. Aleš Roček (MU), Ing. Otto Dostál, CSc. (MU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 1.7.2009 - 1.7.2010
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je prostřednictvím speciálně upravených DICOM kompatibilních diagnostických/prohlížecích stanic a vhodnou konfigurací dedikované počítačové sítě propojující počítačové sítě specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení umožnit efektivní vytváření referenčních znalostních databází anonymizovaných medicínských obrazových a dalších souvisejících informací. Následně zprostředkovat medicínským specialistům přmo na diagnostických pracovištích obsah účelově vytvořených souborů referenčních obrazových studií za účelem zvýšení kvality a efektivity medicínské diagnostiky. Spolupracující pracoviště budou propojena zabezpečenou sítí, pro komunikaci budou využívat mezinárodní komunikační protokol DICOM, pro implementaci znalostních databází bude využita technologie PACS.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=313

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional