fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení bezpečnosti síťové infrastruktury AV integrací bezpečnostních nástrojů detekujících anomálie v provozu a jejich zapojení do systému Warden
Řešitel: Bc. Petr Vondrášek
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Jaromír Holec (AV ČR), Petr Douša (AV ČR)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 17.7.2017 - 31.12.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt si klade za cíl nasazení technologie, která by byla nápomocna při detekci útoků a zároveň byla schopna odhalit útočníkovy techniky (přípravu útoku sondováním prostředí např. pomocí scanování apod.). Nasbíraná data bychom chtěli nabídnout nejen administrátorům koncové sítě, do které by byl systém nasazen, ale také přispšt do systému WARDEN (systém pro sdílení informací typu bezpečnostní událost a bezpečnostní incident) a tím být nápomocen navýšení bezpečnosti nejen u koncové sítě, ale také zároveň posloužit jako zdroj informací pro zvýšení bezpečnosti v e-infrastruktuře CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=619

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional