fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Tvorba metodik a dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Řešitel: Ing. Jiří Richter
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Pustka, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Vítězslav Grygar (VŠB-TUO), Ing. Petr Švec (UPA), PharmDr. Ing. Jiří Šafra, Ph.D. (UPA), Ing. Jiří Slanina (UPA), Ing. Jan Borák, Ph.D. (ČZU), Bc. Petr Vlachynský (ČZU), Ing. Petr Zácha, Ph.D. (ČVUT), Ing. Boris Šraut, CSc. (ČVUT)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 22.6.2020 - 22.6.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Současná legislativa řadí univerzity mezi orgány veřejné moci a na základě určujících kritérií ve vyhlášce č. 317/2014 Sb. Pro provozovatele a správce významných informačních systémů mezi ovinné subjekty dle zákona č. 181/2014 Sb. To současně klade na vysoké školy povinnost zavedení Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) a zavedení bezpečnostních opatření. České vysoké učení technické předkládá projekt, která je zaměřen na vytvoření metodik a procesního rámce, který by v oblasti kybernetické bezpečnosti umožnil implementaci bezpečnostní dokumentace, fungujícího mechanizmu školení zaměstnanců a zvládání analýzy rizik v prostředí veřejných vysokých škol. Projekt bude vycházet z řešení vyvinutých na univerzitách ČVUT, Technické univerzitě Ostrava, Univerzitě Pardubice a České zemědělské univerzitě v Praze. Výsledné řešení pomůže ostatním univerzitám urychlit proces implementace požadavků zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=669

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional