fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zmapování a analýza uživatelských požadavků na služby poskytované skrze platformu Security Dashboard
Řešitel: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. Pavlína Špringerová (MU), Bc.et Bc. Anna Bělohoubková (MU), Šárka Portašová (MU)
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 29.6.2022 - 29.6.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Projekt se věnuje problematice zajištění automatizovaného a aktuálního přehledu různých aspektů kybernetické bezpečnosti organizace z pohledu správců až po vedoucí či vrcholové řídící pracovníky, kteři požadují pravidelný bezpečnostní reporting. Cílem rojektu je zmapovat potřeby a požadavky cílových skupin uživatelů a získat tak informace, jež by měly být dostupné v platformě Security Dashboard. V rámci projektu bude realizováno dotazníkové řešení mezi cílovými skupinami uživatelů doplněné o hloubkové rozhovory s vybranými zástupci. Takto získaná data budou analyzována za účelem identifikac podpůrných reportovacích mikroslužeb poskytujících informace pro open-sorce platformu Security Dashboard, která si klade za cíl skrze jednoté webové rozhraní prezentovat všechny relevantní kyberbezpečnostní parametry v kontextu dané sítě či podsítě a role uživatele. Násleně bude zhodnocen jejich přínos z hlediska významu (importance), naléhavosti (urgence) a složitosti (complexity) implementace. Dále vznikne interaktivní prototyp s návrhy uživatelských rozhraní těchto služeb. Tyto výstupy budou následně sloužit primárně jako podklady pro další rozvoj platformy Security Dashboard. Sekundárně pak i pro ostatní členy sdružení CESNET, jimž můžou výstuy pomoct v uvažování nad budovánímkyberbezpečnostního situačního povědomí v jejich organizaci, či případně bezpečnostnímu týmu CESNET-CERTS v rámci nově budované služby v podobě EduSOC pro segment VVŠ.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=688

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional