fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace videokonferenčního systému do běžné praxe ZČU
Řešitel: Ing. Vladimír Nový
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Petr Jakubik (ZČU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 15.11.2007 - 15.11.2008
Téma: Podpora využití infrastruktury CESNET2 pro vzájemnou spolupráci mezi členy za použití videokonferenčních nástrojů.
Anotace: Na Západočeské univerzitě schází ucelený a uživatelsky vstřícný konferenční systém, který by nahrazoval přímý kontakt řešitelských týmů, pedagoga se studenty a nebo řešil vzdálený přístup do klasické nebo elektronické konference a to včetně sdílení dat. Chceme proto podniknout první kroky, aby se mohla především pedagogická část univerzity seznámit s touto technologií a aktivně ji využívat. Širší nasazení předpokládáme především mezi pracovišti v Plzni a v Chebu. Předpokladem je co největší kompatibilita a perspektiva dalšího rozšiřování. Navrhované řešení by mělo zajistit jednak komunikaci menších azřízení mezi sebou pro osobní spojení, ale také multipoint komunikaci větší skupiny s oběma menšími stanicemi. U většího zařízení je navíc podporováno HD. Jde o Lifesize Room a 2 ks Polycom V700.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=232

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional