fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní projekt Eduroam pro areál AVČR - Mazanka
Řešitel: Ing. Petr Vaníček
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Milan Zajíček (AV ČR), Ing. Martin Papík (AV ČR)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 31.7.2006 - 31.7.2007
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam.
Anotace: Areál akademických institucí v Praze na Mazance je z pohledu připojení k počítačové síti, stejně jako ostatní areály AV ČR, charakterizován mimo jiné tím, že zde často dochází k požadavku zajistit konektivitu pro nejrůznější návštěvy, stážisty, kolegy z univerzit a jiné osoby, což představuje individuální přístup ke každému z takto příchozích. Elegantní řešení jako zajistit konektivitu pro zmíněný okruh osob nabízí připojení sítí na Mazance k projektu Eduroam. Cílem našeho projektu je vytvořit bezdrátovou síť využívající principy Eduroam v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA AV ČR) s výhledem na její další možné rozšíření po celém areálu Mazanka.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=195

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional