fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu metropolitní sítě Univerzity Hradec Králové
Řešitel: Mgr. Michal Zámečník
Instituce řešitele: UHK
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Exner (UHK)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 6.2.2006 - 6.4.2008
Téma: Vzdělávání zaměstnanců členů sdružení v oblastech předmětu činnosti sdružení.
Anotace: Navrhovaný projekt řeší zvýšení odbornosti zaměstnanců zodpovědných za správu metropolitní sítě Univerzity Hradec Králové (UHK). Tři pracovníci UHK zodpovědní za správu síťové infrastruktury a síťových služeb (zástupci fakult i rektorátu), absolvují školení pro zvýšení své odbornosti v oblasti síťových technologií v programu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Téma projektu chápe univerzita jako důležité, aktuální, rozvojové a progresivní, neboť rozvoj, správu a zabezpečení infrastruktury pro elektronizaci vyučovacího procesu a moderní přístupy ve výuce s pomocí ICT jsou prvořadým zájmem univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=164

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional