fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pořízení serveru pro výukový systém Moodle Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
Řešitel: Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Instituce řešitele: JU
Spoluřešitel(é): Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D. (JU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 9.8.2011 - 9.2.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je nahradit stávající server pro výukový systém (LMS) Moodle a současně pořídit záložní zdroj (UPS) a úložiště dat pro zálohování kurzů. Stávající Moodle je provozován v poměrně omezeném virtuálním serveru pro studenty tří kateder a při vyšším zatížení jeho výkon není dostatečný. Protože je žádoucí umožnit používání Moodlu i ostatním katedrám, jeví se jeho přesun na vlastní server jako nutný. Rovněž je nutné zajistit zálohování dat na oddělený systém.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=412

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional