fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zvýšení kvalifikace zaměstnance zodpovědného za správu IT absolvováním kurzu Vmware vSphere: Fast Track (V6) s cílem získat mezinárodní certifikát Vmware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization
Řešitel: Mgr. Tomáš Sapák
Instituce řešitele: MU
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 11.12.2015 - 11.6.2017
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Tento projekt se zaabývá zvýšením kvalifikace zaměstnance ÚVT MU v oblasti virtualizačních technologií. Projekt řeší zvýšení kvalifikace, která by měla vést k většímu stupni automatizace a zjednodušení správy mnoha virtuálních serverů organizace, což umožní lepší zastupitelnost jednotlivých kolegů při běžné údržbě i řešení havarijních stavů systémů. Certifikace by měla přinést nové poznatky pro rozvoj a zabezpečení nových projektů napr. E-learningových systémů, aplikaací datových úložišť, redundaci systémů a jejich failoveru. Cílem je absolvovaní kurzu VBMware vSphere: Fast Track (V6) následné získání certifikátu Vmware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization a složením zkoušek vSphere 6 Foundations Exam a Vmware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization Exam. V projektu budou uhrazeny výdaje na absolvování kurzu a složení potřebné zkoušky.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=563

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional