fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Využití datového úložiště CESNET k zálohování a archivaci dat SSČ AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ing. Dana Papíková
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Vojtěch Pithart (AV ČR), Vojtěch Kadleček (AV ČR), Jan Lukeš (AV ČR)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 8.9.2014 - 31.12.2015
Téma: Přístup do e-infrastruktury
Anotace: Cílem projektu je vytvoření systému zálohování a archivace dat různých formátů, pocházejících z různých zdrojů sítě SSČ. Základními prvky systému zálohování a archivace dat budou lokální zálohovací systém Veeam Backup, systém zálohování databáze Oracle EIS, nový server pro komunikace a šifrování dat a systém vzdálených datových úložišť CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=510

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional