fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Provoz mobilních zařízení v bezdrátových sítích
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jeníček (VŠB-TUO), Miroslav Dvořák (VŠB-TUO)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 15.1.2010 - 15.1.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je testování a poté i praktické nasazení a dlouhodobá podpora menších zařízení pro práci v bezdrátových WiFi sítích. Po ukončení projektu bude k dispozici dokumentace pro uživatele mobilních zařízení a také dokumentace pro správce počítačových sítí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=341

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional