fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: SIP telekonference pomocí webového prohlížeče
Řešitel: Ing. Martin Klíma, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Kubr (ČVUT), Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. (ČVUT)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 10.1.2011 - 10.1.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vyvinout aplikaci pro plánování, vedení a pozdější zpracování telekonferenčních hovorů s webovým rozhraním. Součástí aplikace by měla být komponenta pro sdílení video záznamu a sdílené plochy. Cílem je, aby uživatel nemusel mít na svém počítači nainstalován žádný software kromě běžného webového prohlížeče jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox apod. a běžného doplňku Adobe Flash Player. Projekt naváže na existující studii proveditelnosti, která vznikla ve školním roce 2009/10 na katedře počítačové grafiky a interakce a katedře počítačů ČVUT.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=385

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional