fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Připojení AMU k federaci identit edulD.cz
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Tomáš Jungwirth (AMU)
Ročník: 2008/2
Doba řešení projektu: 18.5.2009 - 18.5.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: AMU provozuje od roku 2004 na bázi Novell eDirectory a Novell dirXML jednotnou správu identifikace uživatelů a automatickou synchronizaci adresářových služeb hlavních aplikací. Tyto služby jsou však omezeny pouze na studenty a zaměstnance AMU. Cílem předloženého projektu je zpřístupnit aplikace provozované na AMU uživatelů, jiných institucí a naopak umožnit uživatelů, AMU pracovat v aplikacích provozovaných jinými institucemi. Jedná se hlavně o přístup do e-learningových kurzů, ubytovacího systému na koleji AMU, do digitální knihovny UK a Jednotné informační brány UK a NK ČR. K tomu bude vybudována potřebná infrastruktura (Identity Provider, dále Service Provider pro jednotlivé aplikace) na bázi Shibboleth a poté bude AAMU připojena k budované federaci identit edulD.cz (CESNET).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=288

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional