fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj systému správy identit UJEP
Řešitel: Mgr. Bronislava Palíková
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Poláček (UJEP), Ing. Hana Hájková (UJEP)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 22.5.2017 - 22.11.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Rozvoj systému správy identit UJEP, analýza oprávnění a rolí uživatelů v IS UJEP, analýza procesů a návrh řešení schvalování uživatelských oprávnění v IS UJEP. Napojení dalšího systému na centrální ověřovací nástroje. Analýza procesů správy vybraných uživatelských rolí v IS UJEP (typizované role, evidence přidělování/odebírání oprávnění uživatelů v IS UJEP). Návrh a realizace programového řešení (analýza, model, programování). Školení správců systémů IS a jednotné správy identit, školení schvalovatelů žádostí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=598

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional