fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET
Řešitel: Ing. Martin Lávička
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jindra (ZČU), Ing. Jaroslav Staněk (ZČU)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 29.6.2017 - 29.6.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt si klade za cíl nalézt řešení infrastruktury bezdrátové sítě s dlouhým dosahem pro čidla a zařízení internetu věcí IoT. Ze závěrů získaných v rámci tohoto projektu bude možné připravit bezdrátovou síť s dlouhým dosahem pro připojení klientů. Dále bude připravena technologie pro přenos zpráv z IoT klientů v rámci sítě CESNET do systémů pro další zpracování. Tím by měl být vytvořen základ pro další rozvoj sítě a projekty z oblasti IoT.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=604

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional