fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zabezpečený elektronický dokument v prostředí VŠ
Řešitel: Ing. Pavel Jindra
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Kejzlar (ZČU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 11.3.2010 - 11.9.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt má za cíl nalézt vhodné řešení pro prezentaci a publikování dat pomocí zabezpečených digitálně podepsaných dokumentů. Výsledkem bude ucelená komponenta se sadou metod a postupů jak integrovat vytváření zabezpečených el. Dokumentů v informačních systémech univerzity. Tento projekt pokládá základ pro kompletní náhradu papírového dokumentu elektronickým a tím prohlubovat cestu k e-univerzitě.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=331

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional