fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: IPv6 infrastruktura na MU (MUv6)
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Mgr. David Antoš, Ph.D. (MU), Mgr. David Rohleder (MU)
Ročník: 2007/2
Doba řešení projektu: 15.2.2008 - 15.8.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem projektu je posílení dostupnosti IPv6 v síti Masarykovy univerzity, rozšíření portfolia služeb dostupných protokolem IPv6 a výzkum technik spojování geograficky distribuovaných výpočetních a komunikačních kapacit do uživatelsky konfigurovatelných virtuálních lokálních sítí na bázi IPv6 a protokolu IEEE 802.1Q VLAN Tag (QinQ).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=251

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional