fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Distribuované výpočetní prostředí pro aplikaci statistických asimilačních metod v šíření škodlivin v atmosféře
Řešitel: Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Radek Hofman (AV ČR)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 27.11.2012 - 27.11.2013
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem projektu je vybudování infrastruktury distribuovaného výpočetního prostředí pro vývoj algoritmů statistické asimilace šíření škodlivin v atmosféře a webového klienta pro jeho ovládání. Vyvíjené metody budou provozovány na specializovaném výpočetním stroji v ÚTA a budou pro tento stroj detailně optimalizovány. Vstupem do algoritmů budou meteorologická data poskytovaná vzdáleným přístupem na OPeNDAP server dodavatele dat. K ovládání výpočetního prostředí bude vyvinut webový klient, který bude umožňovat kompletní zadání úlohy a detailní vyhodnocení jejích výsledků. Interaktivní procházení výsledků rozsáhlých studií je závislé na rychlém datovém spojení mezi klientem a serverem. Vyvinuté výpočetní metody budou publikovány ve vědeckých časopisech a vyvinutý kód pod open-source licencí. Přístup do webového rozhraní budou mít všichni členové sdružení CESNET po registraci
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=467

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional